Informace 31.10.

  1. Dneska jsme psali tzv. běhací diktát. Děti už to znaly ze 3. třídy. Cílem není napsat co nejvíce vět, ale napsat věty bez chyby. Byly tam i jevy, které jsme neprobírali, ale děti si slovo měly zapamatovat a doběhnout do lavice slovo napsat bez chyby do sešitu. Jde vlastně o procvičení pozornosti a paměti.
  2. 23.11.2022 v 15.30 ve 4.B se koná třídní schůzka.
  3. Ve čtvrtek jedeme na exkurzi do Prahy. Vzhledem k tomu, že některé děti z objektivních příčin nemohou jet, nabídla jsem místa dětem z jiných tříd. Jde o to, abychom autobus plně obsadili. V případě, že by nebyl autobus plně obsazen, navýšila by se cena jednotlivci.

.