Zapomínání, projekt vlastivěda, PČ, přespávačka

Děti dost často zapomínají. Například v pátek nemělo deset dětí domácí úkol. Někteří se snaží podvádět a úkoly si psát ve škole. Prosím, dohlédněte, aby děti plnily své povinnosti. Nerada bych použila nějaké kázeňské opatření v pololetí na vysvědčení.

Z vlastivědy budou mít děti za úkol udělat do konce října Projekt – kraj. Každý si vybere jeden kraj /jakýkoliv/, zpracuje a napíše na čtvrtku všechny zajímavosti, které o daném kraji zjistil. Může nalepit obrázky, texty. Samozřejmě, že všechna města, o kterých bude psát, musí umět najít a ukázat na mapě, která je součástí učebnice. Děti by měly všechno o projektu vědět, hovořila jsem s nimi o tom. Projekt budu hodnotit.

Na PČ ať si děti přinesou vlnu. Pokud nemáte, přinesu ji dětem já. Budeme dělat bambuli podle popisu pracovního postupu v pracovním sešitě z ČJ.

24.10. budeme s dětmi přespávat ve škole. Součástí „přespávačky“bude halloweenská stezka. Akce je samozřejmě dobrovolná.