Úkoly 9.10.

Český jazyk

PS do str. 12

Stále psát pravopisná cvičení na VS.

Čtení

Číst na známku Čítanka do str. 17

Matematika

PS do str. 25

Stále opakovat násobilku do 1000, sčítání a odčítání do 1000

Vlastivěda

Učebnice do str. 13

Poznámky opsat od spolužáka.

Přírodověda

Učebnice do str. 16

Poznámky opsat od spolužáka.