Vlastivěda a přírodověda, celoroční soutěž

Letos máme dva nové předměty – vlastivědu a přírodovědu. Co se týče přírodovědy. Učebnice je velmi složitě napsaná. Děti se mohou učit pouze ze sešitu. Učebnice vlastivědy je přehledná, děti se mohou učit ze sešitu i z učebnice. Budeme z těchto předmětů často psát prověrky. Budou to pouze pětiminutovky, opravdu jedna, dvě otázky. Děti se musí průběžně učit. Vím, že se některé děti pečlivě připravují, ale přesto se jim nedaří při prověrce. Dělají chyby z nepozornosti, napíšou místo Královéhradecký kraj – Karlovarský kraj. A bezpečně vím, že se připravovaly. Pak je skupina dětí, které pracují do výše svých možností. Připravují se, ale nepamatují si to. A pak je skupina dětí, které se neučí. I takových je dost. Výsledná známka z těchto předmětů nebude pouze z prověrek. Bude zahrnovat aktivitu dětí, samostatnost ve vyhledávání informací a tvoření referátů. Referáty nechci takové, kdy děti něco opíšou z Wikipedie, aniž by tomu rozuměly. Někdy tyto informace ani pořádně nepřečtou.

Ve třídě máme celoroční soutěž Hledej, zeptej se… Každý měsíc mají děti na nástěnce 3 otázky a jejich úkolem je zjistit někde odpovědi a hodit je do krabice. Dneska jsem hodnotila odpovědi za měsíc září. Byla jsem zklamaná, protože se zúčastnilo málo dětí. Mohou pracovat jako jednotlivci nebo ve skupince. Chválím Magdu, Alex, Natku, Nelču a Leonku. Jenom 5 dětí se hry zúčastnilo. Dívky mně prozradily, že dokonce navštívily i pana starostu doma, aby jim dal informaci ohledně našeho města. 🙂 Ostatní hrát nechtějí. Samozřejmě, je to dobrovolné. Ale ve třídě je spoustu šikovných dětí, které by to daly. Já si myslím, promiňte mně ten výraz, že jsou líné přemýšlet. Píšu to proto, abych vás poprosila o pomoc a abyste je trochu „popostrčili“. 🙂