Úkoly 30.9.

Český jazyk

PS do str.10

PSVS str. 1

Psát stále pravopisná cvičení

Matematika

PS do str. 20

MM do str. 5

Stále procvičovat násobilku do 1000

Vlastivěda

Kraje ČR učebnice do str. 10 – přečíst

Opsat poznámky od spolužáka

Přírodověda

Opsat poznámky od spolužáka.

Čtení

Čítanka do str. 15