Úkoly pro chybějící 6.6.

Český jazyk

PS str. 40

cv. 2 – do dom. sešitu

Pravopisné cvičení

Matematika

PS str. 61

Čtení

Čítanka str. 167 – 169

Prvouka

dopsat poznámky