Úkoly pro chybějící 3.6.

Český jazyk

PS str. 40 cv. 2

Pravopisné cvičení na VS

Matematika

PS str. 51 cv. 1,2,3,6

prověrka na násobilku

Čtení

Čítanka str. 164 – 166

Opsat poznámky