Úkoly pro chybějící 17.5.

Český jazyk

PS str. 36 cv. 1

Pravopisné cvičení

Opsat časování sloves ze školního sešitu

Matematika

PS str. 51

Čtení

Čítanka str. 152,153