Úkoly pro chybějící 16.5.

Český jazyk

PS str. 35

diktát

PSVS str. 24 cv. b

Matematika

PS str. 50

Čtení

Čítanka str. 150-151

Prvouka

Písemná práce na celou hodinu – opakování