Úkoly pro chybějící 5.5.

Český jazyk

PS str. 32 cv. 1 – podtrhni slovesa a urči jejich osobu

opsat ve šk. sešitě o slovesech

pravopisné cvičení

Matematika

PS str. 43

MM str.20