Úkoly pro chybějící 4.5.

Český jazyk

PS str. 31

PSVS do str. 21, str. 23 cv. a,b,c

Matematika

PS str. 42

Čtení

Čítanka str. 144

Prvouka

PS do str. 48