Úkoly pro chybějící 26.4.

Český jazyk

Opakovat všechna VS, psát pravopisná cvičení na všechna VS

Matematika

PS str. 37

MM str.18

Čtení

Čítanka str. 138