Úkoly pro chybějící 11.4.

Český jazyk

PS str.24

pravopisná cvičení na papír

Matematika

PS str. 29

Čtení

Čítanka str. 126

Prvouka

Poznámky od kamaráda

PS str. 42