Knihovna

Včera jsme byli na besedě v knihovně. Knihovna je zrekonstruována, je to tam velice pěkné. S paní ředitelkou jsme si povídali o bajkách a o nejznámějším bajkaři Ezopovi. Paní ředitelka děti chválila, chválila je nejen za velmi pěkné chování, ale i za spoustu vědomostí, které děti o bajkách měly. Potěšilo ji také, jak pěkně některé děti čtou. Dívky četly opravdu pěkně, nahlas, výrazně. Někteří chlapci čtou ve třídě také moc pěkně, ale číst v knihovně odvahu nenašli. Doufám, že si návštěvu knihovny ještě někdy zopakujeme. Fotky dávám do fotogalerie.