Úkoly pro chybějící 24.3.

Český jazyk

Uč. str. 78 cv. 4 – vyber podstatná jména a urči rod, číslo a pád

Matematika

PS str. 21

MM str.12

Prvouka

Opsat poznámky od kamaráda