Úkoly pro chybějící 23.3.

Český jazyk

Pravopisné cvičení

Uč. str.78

Stále procvičovat slovní druhy, VS, rod, číslo, pád u podst. jmen

Matematika

PS str. 20

MM str. 12

Stále procvičovat násobilku – rychle a správně