Úkoly pro chybějící 18.3.

Český jazyk

PS do str. 19

Psát pravopisná cvičení na VS, určovat u podstatných jmen rod, číslo, pád

Matematika

PS do str. 17

Stále procvičovat násobilku

Čtení

Čítanka do str. 117

Prvouka

PS do str. 38

Opsat poznámky od kamaráda