Úkoly pro chybějící 17.3.

Český jazyk

PS do str. 18

pravopisná cvičení

PSVS str. 11

Matematika

PS do str. 16

Násobilku rychle a bez chyb

Čtení

Čítanka do str. 114

Prvouka

PS do str. 38

Poznámky od spolužáka – opsat