Úkoly pro chybějící 24.1.

Český jazyk

Poznámky z tabule do školního sešitu. Dětem udělám přehled Slovní druhy. Učit se děti budou jednotlivé poučky průběžně, až budeme daný slovní druh probírat.

Matematika

PS str. 38

Zítra přinést kružítko a MM 2.díl

Prvouka

PS str. 32

Opsat poznámky od spolužáka