Úkoly pro chybějící 21.1.

Český jazyk

Opsat do školního sešitu.

Matematika

PS str. 37

MM str. 24,25

Napsat a narýsovat do sešitu geometrie.