Úkoly pro chybějící 16.12.

Český jazyk

PS str. 34

Psát pravopisná cvičení. Naučit se přes prázdniny VS po M.

Matematika

PS str. 15, 20