Úkoly pro chybějící 10.12.

Český jazyk

PS do str. 32

PSVS do str. 4

Psát pravopisná cvičení a odůvodňovat.

Matematika

PS str. 11,18,19

MM str. 16

Čtení

Čítanka str. 66,67