Úkoly pro chybějící 9.12.

Český jazyk

PS str. 32

Stále psát pravopisná cvičení.

PSVS str. 4 cv. e

Matematika

Stále upevňovat násobilku a sčítání a odčítání do 100.

PS str. 10