Testování

Vážení rodiče.

Informuji vás, že od 9. 12. se děti, které přinesly vyplněný souhlas, budou testovat PCR testy. Přihlásila se většina dětí ze školy, proto  „jdeme do toho“.

Pokud si někdo z vás souhlas rozmyslí a bude ho chtít odvolat, je to možné písemnou formou. Pokud se někdo budě chtít k testování přidat, vyplní formulář, který je stále na našich webových stránkách, a přinese ho do školy.

Můžeme nabídnout testování i vám, rodičům. Nabídka platí pro očkované (ti mají nárok na 2 testy měsíčně) a pro ty, kteří mají žádanku od lékaře nebo KHS. Testování proběhne vždy ve čtvrtek ve dnech školního vyučování v 7:30 ve čtenářském klubu.

V tom samém čase se mohou otestovat i děti v karanténě. K testování si mohou vyžádat tzv. Žádanku na test, a to u KHS nebo u svého praktického lékaře. Protože občas žádanka přijde později, než je termín testování, stačí na testování PCR přijít s kartičkou zdravotní pojišťovny a laboratoř si číslo žádanky již dohledá podle rodného čísla, resp. čísla pojištěnce. Tyto děti v karanténě přijdou bočním vchodem ze dvora.