Poděkování

Ráda bych poděkovala maminkám, které se podílely na naší vynikající adventní snídani. Velký dík patří paní České, která každému připravila malý balíček s dobrůtkami.Jenom zabalit 24 balíčků zaslouží obdiv.Také bych chtěla poděkovat paní Boňko, která se letos postarala o vánoční stromeček. Stromeček je nádherný, jedlička. Jak ho děti vyzdobily, posuďte sami. Podívejte se do fotogalerie.