Úkoly pro chybějící 20.10.

Český jazyk

PS str. 20

Matematika

PS str. 35

Čtení

Čítanka str.35

Prvouka

PS str. 16

poznámky opsat od kamaráda