Soutěž tříd Recyklace je legrace

Ve škole probíhá celoroční soutěž Recyklace je legrace. Děti dostaly úkol, který mají splnit. Informace o plnění úkolu dám sem na web a ještě ho pošlu každému dítku do mailu. Prosím, abyste dohlédli na včasné splnění úkolu.

Úkol č. 1 Téma: Kladný a záporný vliv člověka na přírodu.
Možnosti splnění úkolu:

a) nakreslit obrázek k danému tématu

b) dané téma zpracovat formou koláže (vystříhat obrázky z časopisů, …..)

Úkol vypracuje každý žák sám za sebe.
Hodnocení úkolu: 50 bodů v případě, že práci odevzdají všichni žáci ve třídě.

Úkol odevzdat do 19.11.