Úkoly pro chybějící 18.10.

Český jazyk

PS str. 18

opsat si od spolužáka poznámky ze sešitu

pravopisná cvičení

Matematika

PS str. 33

Čtení

Čítanka str.32,33

Prvouka

PS str. 15