Úkoly pro chybějící 15.10.

Český jazyk

PS str. do 18

pravopisná cvičení

Matematika

PS str. 32 cv. 1,2

stále trénovat násobilku – rychle a bez chyb

Čtení

Čítanka str. 30,31