Úkoly pro chybějící 6.9.

Český jazyk

PS do cv. 5 str. 2

Matematika

PS str. 3,4

Čtení

Čítanka str.3,4

Na příští pondělí se naučit jednu báseň zpaměti.

Prvouka

PS str. 4 cv. 1

vycházka