Povinnosti dětí na čtvrtek 24.6.

1. Přinést čtenářský deník.

2. Přinést MM a PS z prvouky.

3. Přinést všechny učebnice.

4. Do pátku odnést výkresy, boxy na VV a vyklidit zelené šuplíky, ve kterých měly nějaké věci.