Informace – vši, sběr papíru

  1. Pokud se objeví u vašeho dítka vši, je nutné, abyste mě včas informovali. Nemusíte se bát, nebudu dítko jmenovat, pouze budu informovat, že se ve třídě objevily vši. Tímto vám všem oznamuji, že se v naší třídě objevily vši. Prosím, abyste preventivně prohlédli dětem vlasy.
  2. Ve středu, ve čtvrtek a v pátek se vybírá ve škole starý papír. Můžete ho přivézt ráno před vyučováním nebo odpoledne do 15.00 hodin.