Prověrka ČJ

V pondělí bude prověrka z češtiny. Opakujte, prosím: druhy vět, slova protikladná, nadřazená…,tvrdé a měkké souhlásky, spodobu znělosti,slovní druhy, čtení s porozuměním. Je to prověrka na celou hodinu a to bude poslední známka. Pak klasifikaci z češtiny uzavřu.