Úkoly pro chybějící 3.6.

Český jazyk

Dokončit PS

Stále psát pravopisná cvičení ze všeho probíraného učiva

Matematika

Dokončit PS

MM str. 16

Čtení

Čtení 20 minut knihu