Úkoly pro chybějící 2.6.

Český jazyk

PS str. 47 příloha 1a – seřaď slova podle abecedy a nalep do ZOO

1b – roztřiď slova podle slovních druhů a nalep

Matematika

Dokončit pracovní sešit

Čtení

20 minut číst libovolnou knihu