Úkoly pro chybějící 24.5.

Český jazyk

PS str. 42

pravopisná cvičení na probrané učivo

Matematika

PS str.58 / str. 57 vynechat /

MM do str. 14

Čtení

Čítanka str.158-161