Úkoly pro chybějící 7.5.

Český jazyk

PS str. 38 cv. 1,2

Matematika

PS str. 47

MM str. 10

Čtení

Čítanka str.147

Prvouka

PS str. 44