Úkoly pro chybějící 6.5.

Český jazyk

PS str. 37

Stále opakovat probrané jevy.

Matematika

PS str. 46

Čtení

Čítanka str. 144 – 145