Úkoly pro chybějící 21.4. 2021

Český jazyk

PS str. 31

Stále opakovat probrané jevy a psát diktáty.

Matematika

PS str. 34

MM str. 11 cv. 21 b

Čtení

Čítanka str. 132