Úkoly pro chybějící 20.4.

Český jazyk

PS str. 31

Matematika

PS str.33

Čtení

Čítanka str. 129-131

Prvouka

Vyráběli jsme knihu o včelách.