Distanční výuka 9.4. úkoly

Český jazyk

PS do str. 29 cv. 1,2

Matematika

PS str. 27

Prvouka

PS str. 38

Čtení

Čítanka do str. 125