Distanční výuka 8.4. úkoly

Český jazyk

PS str. 28

psaní diktátů na procvičení probraných jevů

Matematika

PS str. 26

Čtení

Čítanka str. 121 -123