Distanční výuka 31.3. úkoly

Český jazyk

PS do str. 27

Opakovat spodobu znělost, i/y po souhláskách, hledat v textu slovní druhy

Matematika

PS str. 19

Sčítat a odčítat do 100 rychle a správně – s přechodem přes 10 i bez přechodu přes 10

MM do str. 7

Čtení

Čítanka str. 121