Distanční výuka 30.3. úkoly

Český jazyk

PS do str. 27

spodoba znělosti, určovat známé slovní druhy v textu, i/y po souhláskách

Matematika

PS str. 21 cv. 1, 2

MM do str. 7 včetně

Čtení

Čítanka str. 120