Distanční výuka – 10.3. úkoly

Český jazyk

Opakovat podstatná jména – vyhledávat v textu, spodoba znělosti, psaní i/y po souhláskách, nastříhat nebo vytvořit kartičky s písmeny, naučit se psát bez chyb slova ze sešitu, která si děti musí zapamatovat

Matematika

PS str. 9

Čtení

Čtení z vlastní knížky