Distanční výuka – úkoly 9.3.

Český jazyk

Vyhledávání podstatných jmen v textu, naučit se psát bez chyb slova z 8.3 ve školním sešitu, opakovat a procvičovat i/y ve slovech, spodoba znělosti

Matematika

PS str. 8

Čtení

Čítanka str. 110,111

Čtení vlastní knihy