Úkoly pro nemocné 5.2.

Český jazyk

Každý den psát diktát na i/y po souhláskách a spodobu znělosti.

PS str. 12 cv. 1,2

Matematika

PS str. 48, 49,50

MM do str. 31, 32 celý sešit dokončit

Čtení

Čítanka do str. 93

Prvouka

PS do str. 30

Naučit zpaměti měsíce roku.