Úkoly pro nemocné 22.1.

Český jazyk

PS str. 6

Matematika

PS str. 39

MM do str. 27

Čtení

Čítanka str. 82-84

Prvouka

PS str. 34-35 přečíst

PS str. 27,28