Informace abeceda peněz, čtení

2.2. budeme mít od 8 h do 10h projektovou část dne. Bude se to týkat finanční gramotnosti. Projekt se jmenuje Abeceda peněz a děti budou pracovat na zábavných úkolech s pracovníky České spořitelny.

Včera jsem dětem zadala kousek textu, který si děti měly potichu přečíst a pak odpovědět na pár otázek. Byla jsem sama překvapená tím, jak děti byly úspěšné. Na práci měly cca 15 minut a většina dětí odpověděla na všechny otázky. Doma, když děti něco přečtou, dávejte jim otázky týkající se textu. Některé děti totiž text přečtou bez obtíží, ale obsah vůbec nevnímají.