Úkoly pro nemocné 13.1.

Český jazyk

PS str. 54

Diktát 3 vět /napište na papír/

Matematika

PS str. 31

MM str. 26, 27 /jen pro nemocné/

Čtení

Čítanka str. 73